Åteljakt

vildsvin

Åteljakt – att jaga genom utfodring, är en effektiv och bra jaktform för en rad olika bytesdjur. Det finns dock en del saker man bör känna till innan man tar sig an jakt av detta slag.

Vegetabilisk och animalisk utfodring

Åteljakt är att jaga genom att placera ut föda passande för det djur som man jagar. Genom att placera ut föda av rätt typ, för att sedan sitta gömd och vänta, ökar chanserna att locka till sig rätt bytesdjur, som man sedan då kan fälla från exempelvis ett jakttorn. Åteljakt är vanligast när det kommer till jakt på både vildsvin och räv, där man placerar ut en vegetabilisk utfodrare för vildsvin och en animalisk för räven.

Var noga med säkerheten

Det är viktigt att åteljakten bedrivs på ett så organiserat sätt som möjligt. Det ska vara på mark som man har rättigheter till att jaga på och det ska tydligt framgå genom bland annat skyltning vad som pågår på platsen där åteln placerats. Med den allemansrätt som finns i landet så finns alltid en chans att någon som är helt ovetande strövar förbi och som du säkert kan förstå så kan det helt enkelt vara farligt för dessa människor om de inte tydligt framgår att det pågår jakt på just denna plats. Är åteln ämnad för exempelvis vildsvin, så är det långt ifrån bara jägarens gevär och risken för att hamna i skottlinjen som man bör passa sig för, då djuren mycket väl kan gå till attack om man har otur.

Ytterligare hjälpmedel

Som jägare kan man även använda sig utav en åtelkamera för att underlätta jakten ytterligare. Genom att sätta upp en kamera av detta slag kan man kontrollera vad utfodringsenheten lockar till sig och därigenom behöver man inte själv lurpassa på potentiella byten och kontrollera att man faktiskt lockar till sig de bytesdjur man önskar. När kameran väl gett dig den information du varit ute efter kan du därefter planera in din jakt på bästa sätt.