Archive for the ‘Fiske’ Category


Typer av fiske

March 31st, 2015 by Roger

All slags av fiske som sker som fritidssysselsättning, d.v.s. inte som yrke, klassas som sportfiske. Däremot finns det ett flertal grenar inom sportfiske vilket bygger på hur fisket utövas. Spinnfiske Den vanligaste är troligtvis spinnfiske. Vid spinnfiske används det som i dagligt tal kallas för ”kastspö” vilket är ett fiskespö med en rev på 50-200 […]

Posted in Fiske | Comments (0)