Vildsvin

Efter 200 år så är vildsvinet tillbaka i våra svenska skogar. Dess historia började för över 8000 år sedan men utrotades och blev en medlem i tamsvins stammen men har efter rymningar under 1970-80 talet nu åter fått fäste i landet och stammen har ökat i södra delarna av Sverige.

När jagar man vildsvin

Vildsvinet får jagas från och med 16 april till och med den 15 februari med undantag för årsungen som får jagas året om. Kulting förande sugga är alltid fredad från jakt då års kultingarna annars  inte klarar sig utan henne. Vildsvinen får jagas under dygnets alla timmar men då de är skygga och sällan ses under dagtid utan är mest aktiva på natten så är det vanligt med åteljakt på dem. De spår de lämnar efter sig är lätta att upptäcka då de bökar runt i marken när de söker efter växter att äta, sölar ner sig i lergropar och skrubbar av sig mot träden.

Skillnaden på galt och sugga

Det är svårt att se skillnad på de olika könen, särskilt under deras första år innan könsprägeln blir påtagligare. En fullvuxen galt har som regel en tydlig midja och ett kraftigare bogparti. Suggorna har rundare form och samlas ofta i grupp. Galtens hörntänder är kraftigare i underkäken, mer som betar och mindre utvecklade hos suggan och detsamma gäller puckeln som de har på nosryggen.

Myter om vildsvin

Det finns många olika myter omkring både själva vildsvinen och jakten på dem. Något som däremot är sant är att vildsvinet både skadar och främjar växtligheten, likväl som deras bökningar skadar grödor och träd så kan det också leda till att skogsmarkerna får snabbare näringsomsättning.